Aannemersbedrijf G. Kranenbarg

Kwaliteit in bouwen en beveiliging

Vloerisolatie

Grote ecologische verschillen bij isolatiematerialen

17 juni om 16:35 door BouwTotaal

Het isoleren van begane grondvloeren is één van de grootste energiebesparingsbronnen in de Nederlandse woningbouw. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) heeft een milieuvergelijking gemaakt tussen de verschillende manieren om dit aan te pakken. Daarbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit de Nationale Milieudatabase (NMD). De milieu schaduwkosten blijken enorm van elkaar te verschillen. Een factor 100 tussen de milieukosten van de twee meest toegepaste producten in de Nederlandse vloerisolatiemarkt mag extreem worden genoemd.

Ideeënmarkt van de Gemeente Doetinchem

De DUBOkeur-grens wordt bepaald door het product met de laagste schaduwkosten. Het TONZON Thermoskussen legt met slechts € 0,09 milieukosten per m² de lat zeer laag. Alleen producten met schaduwkosten lager dan € 0,25 per m² kunnen daardoor in aanmerking komen voor het DUBO-keur. NIBE reageert: “TONZON Thermoskussens haalt de beste score in de toepassing Vloerisolatie en is daarmee het DUBOkeur 1a product. De thermoskussens onderscheiden zich ten opzichte van de alternatieven mede omdat door de werking met luchtkamers relatief weinig materiaal benodigd is om de gewenste Rc-waarde te bereiken. Hoe minder materiaal, hoe lager de schaduwkosten. Daarnaast is de milieulast van het transport nihil. De luchtkussens kunnen opgevouwen vervoerd worden en nemen daardoor weinig volume in.”

Met minder CO2 meer CO2-reductie
Het aanbrengen van de Thermoskussens kost niet alleen veel minder CO2 dan de andere producten waarmee het is vergeleken, maar levert ook meer CO2-reductie op dankzij een andere manier van isoleren. Daarbij wordt de uitstraling van warmte door de onderkant van de vloer trapsgewijs naar vrijwel nul gereduceerd. Vloeren worden sneller warm, kunnen een hogere temperatuur bereiken en houden de warmte langer vast. Daardoor valt in de praktijk de energiebesparing hoger uit. Daarnaast wordt ook de toetreding van vocht en radon uit de kruipruimtebodem geweerd, waardoor extra ventilatievoorzieningen in de woonkamer vaak niet meer nodig zijn.

We hebben dat voelbaar en begrijpelijk proberen te maken met een testopstelling op de ideeënmarkt waarbij het in de kast ongeveer 100 graden was en onder de kast de omgevingteperatuur. De bezoekers konden dit ook zelf voelen.

Auteur G. Kranenbarg

Download pdf samenvatting van de ideeëndag

Ideeënmarkt van de Gemeente Doetinchem

Op donderdag 19 juni 2019 zijn we met onze ideeën op de ideeënmarkt van de Gemeente Doetinchem geweest.
De ideeënmarkt is gehouden op verzoek van de gemeenteraadsleden van de Gemeente Doetinchem.

Wij stonden daar met de volgende insteek.

Bewustwording creëren met de onderwerpen:

• Efficiënt omgaan met milieuvriendelijke energie en energiebronnen
• Gebruik maken van de meest milieuvriendelijke materialen en oplossingen.
• De natuur weer zo inrichten en onderhouden dat deze vogel- en insectenvriendelijk is.

Ideeënmarkt van de Gemeente Doetinchem

Onderwerpen op tafel - Verband tussen alle onderwerpen
Onderwerpen op tafel:
1. Voorbeeld dat de papieren berekening van milieu-effecten behoorlijk kan verschillen van de berekening in de praktijk. Rekenformules wijken af van de werkelijke gerealiseerde uitkomst. (Aangetoond met isolatiemateriaal genaamd Tonzon Thermoskussen)
2. Milieu- en geluidsvriendelijk alternatief voor verwarmen van een woning met een warmtepomp door gebruik te maken van GeoCollect-bodemenergieopwekking doormiddel van een GeoCollect absorptie systeem.
3. Energieopwekking van de toekomst: RidgeBlade nokwindmolen eventueel gecombineerd met Solarpanelen.
4. Energieopslag van de toekomst de GreenRock zoutbatterij: milieuvriendelijk.
5. Parken insect- en vogelvriendelijk maken, dit omdat er te weinig insecten, vlinders en vogels zijn. (Eco onderhoud van de natuur.)
6. Ecologisch bermonderhoud ter ondersteuning en versterking van punt 5.

Verband tussen alle onderwerpen.

Indien je de best milieuvriendelijke isolatiematerialen gebruikt blijk je meer te energie te besparen dan berekend is. En is het isolatie niveau hoger waardoor je dichter in de buurt komt van de mogelijkheid om laagtemperaturig te verwarmen. (nu is dit alleen nog maar realiseerbaar in nieuwbouwwoningen) Er komt een hoogtemperaturige warmtepomp op de markt. Zie punt 1 en 2.

Bij gebruik van GeoCollect-bodemenergieopwekking wordt de omgeving en het milieu minder belast dan bij AroCollect. Voor de AroCollect systemen is er een wet in de maak waarin de warmtepompen maximaal 40 Db aan geluid mogen produceren. Daar heb je bij GeoCollect geen last van want de warmtepomp staat binnen. Zie punt 2

Met gebruik van bovenstaande systemen is het eenvoudiger om perceelgebonden energie op te wekken, zeker wanneer je gebruik maakt van de RidgeBlade nokwindmolen. Je krijgt wel een hele nieuwe denkwijze en bewustwording dat de woningen er anders gaan uitzien in vormgeving. Deze is heel goed te combineren met een PV-zonnecollector. Deze combinatie heeft als voordeel dat men minder hoogwaardige grondstoffen nodig heeft (minder belasting van het milieu en de natuur) omdat men ‘s nachts ook energie opwekt met de RidgeBlade. Daardoor zijn er minder PV-zonnecollectors nodig. Zie punt 3

Bovenstaande heeft weer een positieve uitwerking op de grootte van de energieopslag die nodig is om perceel gebonden zelfvoorzienend te zijn. Wat inhoudt dat de investeringen hierin niet hoger dan noodzakelijk zijn. Bij gebruik van GreenRock zoutwaterbatterij belast men het milieu minimaal omdat de inhoud geen schadelijke stoffen of dampen creëren. Door het gebruik van grondstoffen tot een minimum te beperken en het milieu niet onnodig te belasten komt dit vogels en de vlinderstand ten goede er wordt nl. minder natuur vernietigd, en minder geluidshinder. Zie punt 4

Doordat er minder wordt vernietigd is het eenvoudiger om de natuur vogel- en insectvriendelijker te maken. Door meer inheemse struiken en planten terug te zetten die bloem- en vruchtdragend zijn en die gebruikt kunnen worden als nest- en schuilplaatsen door de dieren. Dit vergroot en bevordert de vogelstand en de biodiversiteit. Ook is het eenvoudiger de wildbloemenvelden in ere te herstellen en te onderhouden. Deze zijn zo hard nodig voor de insecten en vlinders die weer voedsel zijn voor vleermuizen en vogels. Maar tevens belangrijk zijn voor de bestuiving van de bloemen. Zie punt 5

Aansluitend op het vogel- en insectvriendelijk maken van parken en bermen zou het al een hele vooruitgang zijn dat deze ecologisch onderhouden worden. Dit komt de natuur en de mens ten goede. Maar ook de Gemeente Doetinchem. Zie punt 6

Standhouder en auteur G. Kranenbarg 04 juli 2019.

Kies voor de meest mileuvriendelijkste vloerisolatie

Vloerisolatie aanbrengen met een isolatiewaarde van Rc 3.8 is heel goed realiseerbaar. Werkhoogte in de kruipruimte van circa 55 cm is het uitgangspunt. Bij beton is een hoogte tot 40 cm nog mogelijk en bij hout kan soms zelfs nog tot 35 cm hoogte worden gewerkt. Voor dergelijke krappe kruipruimtes wordt wel een extra toeslag gerekend.

Voor vloerisolatie zijn we gespecialiseerd in het aanbrengen van Tonzon Bodemfolie plus Thermoskussens. Alsmede dakisolatie met Tonzon Thermosheets.

Zelf hebben we de beganegrondvloer geisoleerd met Tonzon vloerisolatie Rc=3,8.
Hieronder ziet u hoeveel er nodig is om een vloer van 45m2 te isoleren.

Tonzon vloerisolatie R = 3,8 Tonzon bodemfolie gelegd

Waarom Tonzon Thermoskussens/Thermosheet?

Tonzon Thermoskussens/Thermosheets zijn isolatieprodukten die als beste zijn beoordeeld volgens het DuboKeur®.

Bij het onderzoek is gekozen voor de milieubelasting die teweeg wordt gebracht door de isolatie van 1 m2 vloer met een isolatiewaarde van Rc=3,0 m2K/W. Deze isolatie wordt voor vloeren aanbevolen in de Nationale pakketten Duurzaambouwen voor zowel de nieuwbouw als het beheer en onderhoud van woningen. de werkelijke R-waarde van de Thermoskussens is veel hoger. De Thermoskussens met drie luchtkamers tellen bij de bepaling van het energielabel mee voor Rc=3,80 m2K/w en hebben toch veruit de kleinste milieubelasting. De Thermoskussens zijn hiermee de milieureferentie voor vloerisolatiematerialen en krijgen de index 100. Het is opvallend dat niet een natuurproduct maar een technologische ontwikkeling (uit Nederland) het milieu het minst belast. De lage milieubelasting is te danken aan het zeer geringe materiaalgebruik en het kleine volume t.o.v. de onderzochte alternatieven.

Leverancier:Tonzon B.V.


Tonzon vloerisolatie R = 3,8 Tonzon bodemfolie gelegd


PV en PV Twin paneel PV en PV Twin paneel

Door monitoring van ons energieverbruik blijkt dat we over de periode oktober 2010 t/m april 2011 233 m3 gas minder gebruikt hebben dan het jaar ervoor zonder vloerisolatie.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het isoleren van uw huis en/of bedrijfspand, dan kunnen wij u hierin vakkundig adviseren.Informatie aanvragen.

Hoofdpunten

RidgeBlade ook voor Nederland een goed alternatief!
Helaas nog niet beschikbaar voor Nederland.

Meer informatie RidgeBlade.

Meer Met Minder Douglas carpot/kapschuur Ecodak Douglas-bloembak1 Douglas tafelblad Douglas launchbank