Aannemersbedrijf G. Kranenbarg

Kwaliteit in bouwen en beveiliging

Hoofdpunten

RidgeBlade ook voor Nederland een goed alternatief!
Helaas nog niet beschikbaar voor Nederland.

Meer informatie RidgeBlade.

Meer Met Minder Douglas carpot/kapschuur Ecodak Douglas-bloembak1 Douglas tafelblad Douglas launchbank

Isoleren van woningen (nieuwe regelgeving bouwbesluit en 6% BTW regeling).

De arbeidskosten bij het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar, vallen onder het 6%-tarief. Isolatiemateriaal is bijvoorbeeld glaswol, steenwol en piepschuim. Het gaat hier dus niet om ramen, deuren, kozijnen en beglazing. Ook riet geldt niet als isolatiemateriaal.

Voorwaarde is dat de warmteweerstand van de scheidingsconstructie ten minste voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Is de waarde van de gebruikte materialen 50% of minder van de totale isolatiewerkzaamheden? Dan vallen de gebruikte materialen ook onder het 6%-tarief. Is deze waarde meer dan 50%? Dan vallen de gebruikte materialen onder het 19%-tarief.

Werkzaamheden buiten de isolatie om, zoals sloopwerk voorafgaand aan de isolatie, de installatie van zonwering of een dakkapel vallen onder het 19%-tarief. Gaat u de woning zowel verbouwen als isoleren? Dan splitst u het werk in een deel verbouwing (19%) en een deel isolatie (6%).

Artikel 5.3 Thermische isolatie (uit het nieuwe bouwbesluit).

Met het voorschrift wordt bereikt dat gevel, dak en beganegrondvloer van een gebruiksfunctie zodanig worden geïsoleerd dat warmte niet ongelimiteerd naar buiten kan weglekken. Uit artikel 5.5 volgt dat dit artikel niet van toepassing is op gebruiksfuncties die niet zijn bestemd op te worden verwarmd. Krachtens het eerste lid moet de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte een Rc-waarde van ten minste de in de tabel aangegeven waarde hebben. Deze minimale Rc-waarde bedraagt altijd 3,5 m2.K/W. Uitzondering hierop is de woonwagen waarvoor een Rc-waarde van 2 m2.K/W geldt. Opgemerkt wordt dat de Rc-waarde met die inwerkingtreding van dit besluit verhoogd is van 2,5 naar 3,5 omdat deze waarde in het algemeen kostenneutraal is en met deze waarde goed wordt aangesloten op epc-eis.

Wij zijn erkend ”Meer Met Minder” aanbieder.

Contactinformatie

an image
Aannemersbedrijf
G. Kranenbarg

Markhorst 7
7009 LD Doetinchem

Email: info@gkranenbarg.nl
Phone: 0314-393403
Handelsreg.08045269

Nieuws

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.