Aannemersbedrijf G. Kranenbarg

Kwaliteit in bouwen en beveiliging

Kies bewust, kies voor “groen” bouwen

Dit deel van de website is bedoeld om energiebesparende producten en energiebesparend bouwen te promoten, het is noodzaak dat er veel zuiniger wordt om gegaan met alles wat deze wereld als grondstoffen aan ons te bieden heeft.

We willen het tot mensen laten doordringen dat producten duurzamer (her)gebruikt kunnen worden, waardoor er minder verspilling is.

Beter voor het milieu en uw portemonnee.

Daarbij willen we gebruik maken van natuurlijke energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

Wij helpen u stapsgewijs van idee tot oplevering. U krijgt advies op maat, aangepast aan uw wensen en uw budget. Verbetering van uw wooncomfort en binnenklimaat en verlaging van uw energieverbruik. Dit door isolatie, ventilatie, energieopwekking op milieuvriendelijke wijze en andere energie besparende maatregelen. Begeleiding en advisering bij de subsidiemogelijkheden en aanvraag hiervan.

Wij zijn erkend ”Meer Met Minder” aanbieder.

Wij blijven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe producten omtrent het milieuvriendelijk bouwen en nieuwe materialen hiervoor. Een interessante ontwikkeling is bijvoorbeeld dat men bamboe wil introduceren als vervanger van hardhout..

Vloerisolatie met minimaal RC 3.8

Vloerisolatie aanbrengen met een isolatiewaarde van Rc 3.8 is heel goed realiseerbaar. Werkhoogte in de kruipruimte van circa 55 cm is het uitgangspunt. Bij beton is een hoogte tot 40 cm nog mogelijk en bij hout kan soms zelfs nog tot 35 cm hoogte worden gewerkt. Voor dergelijke krappe kruipruimtes wordt wel een extra toeslag gerekend.

Voor vloerisolatie zijn we gespecialiseerd in het aanbrengen van Tonzon Bodemfolie plus Thermoskussens. Alsmede dakisolatie met Tonzon Thermosheets.

Tonzon Thermoskussens/Thermosheets zijn isolatieprodukten die als beste zijn beoordeeld volgens het DuboKeur®.

Naast voornoemde produkten maken we gebruik van de beste isolatieprodukten die afgestemd zijn op de situatie en mogelijkheden.

Onderstaande conclusie van Milieu Centraal betekend dat er door het gebruik van HFK’s voor vloerisolatie we zestien jaar achter liggen op het energieneutraal maken van Nederland. En dit dankzij de promotie van de Nederlandse Overheid die in de voorlichtingscampagne alleen maar Isolatie bedrijven gebruikte die Isolatie spuiten. Hoe geloofwaardig kun je als overheid zijn nu dit feit bewezen is.

MilieuCentraal heeft het Nibe onderzoek laten doen naar de milieueffecten van purschuim, met name vanwege het gebruik van HFK.

Het vakblad Bouwwereld vat het als volgt samen: “Gespoten purschuim met HFK’s is slecht voor het milieu en kan beter niet gebruikt worden als vloerisolatie. Die conclusie trekt Milieu Centraal op basis van het onderzoek dat zij hebben laten uitvoeren door NIBE, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. Bij de toepassing van purschuim vloerisolatie komen broeikasgassen vrij die 800 tot 3200 maal sterker zijn dan CO2”.

Het is nog niet bekend of de Rijksoverheid subsidie zal blijven verlenen voor een systeem dat zo nadelig is voor het klimaat. Een aanpak die daarnaast volkomen in strijd is met het beoogde circulair bouwen dat de Rijksoverheid nastreeft.

Milieu-effecten van vloerisolatie met gespoten PUR-schuim met HFK’s als blaasmiddel

Milieu-effecten van vloerisolatie met gespoten PUR-schuim met HFK’s als blaasmiddel Utrecht, 21 juni 2017 - Het isoleren van vloeren is goed voor het klimaat, maar niet als dat gebeurt met gespoten polyurethaan (PUR) met HFK’s als blaasmiddel. Dit concludeert voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal op basis van een onderzoek naar de milieueffecten van dit materiaal voor vloerisolatie. De conclusie is geen reden om af te zien van het isoleren van de vloer. Er zijn vele andere materialen beschikbaar, die het milieu nauwelijks belasten.

Bij vloerisolatie met polyurethaan wordt het materiaal als schuim tegen de onderkant van de vloer gespoten. In het blaasmiddel zitten HFK's (fluorkoolwaterstoffen). De gebruikte HFK's zijn zeer krachtige broeikasgassen, tussen de 800 en 3200 keer sterker dan CO2. Om die reden worden deze HFK’s voor gespoten vloerisolatie per 2023 verboden.

Uit berekeningen van Milieu Centraal blijkt dat het gemiddeld 16 jaar duurt tot het broeikaseffect van de toepassing van PUR-vloerisolatie met HFK’s is goedgemaakt door de CO2-besparing van lager energieverbruik in huis. Bij veel andere isolatiematerialen varieert dat van een paar maanden tot 2 jaar.

Milieu Centraal wijst er op dat de conclusie alleen betrekking heeft op gespoten PUR-vloerisolatie met HFK’s. PUR-isolatieplaten gemaakt in de fabriek en gespoten PUR voor spouwmuurisolatie bevatten geen HFK's. Ook spuitbussen met PUR-schuim hebben een samenstelling met andere blaasgassen of HFK’s die maximaal 150 keer sterker zijn dan CO2.

Producenten en isolatiebedrijven hebben alternatieven ontwikkeld, gespoten PUR-schuim met HFO’s als blaasmiddel of water als blaasmiddel. HFO’s zijn ook fluorkoolwaterstoffen, maar zonder krachtig broeikaseffect. De klimaatbelasting van het toepassen van PUR-vloerisolatie met HFO’s is laag. Dit alternatief is nu nog beperkt beschikbaar, maar dat gaat veranderen. De branche streeft er naar om alle blaasmiddelen met HFK’s per 2020 te vervangen door HFO’s en andere blaasmiddelen.

Andere materialen voor vloerisolatie zijn bijvoorbeeld thermoskussens, steenwol, glaswol, EPS, PUR-platen, vlas, kurk en houtvezel. In een gemiddelde eengezinswoning kost vloerisolatie eenmalig 1800 euro. De jaarlijkse besparing is 210 euro en 600 kilo CO2. Ongeveer vier van de tien woningen met een begane grond heeft geen isolatie van de vloer.

Het onderzoek is uitgevoerd door NIBE, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, in opdracht van Milieu Centraal.

Isolatiematerialen vergeleken.

Als je je huis gaat isoleren heb je de keuze uit vele materialen. Van die keuze hoef je gelukkig niet wakker te liggen. Vrijwel alle isolatiematerialen hebben een lage milieubelasting. Wat je ook kiest, isoleren is zeer gunstig voor het milieu! Milieu Centraal zet de aandachtspunten op een rij. Woningisolatie bespaart 40 tot 400 keer zoveel energie als het kost om het materiaal te maken. Zo heb je de productie-energie al in enkele maanden tot twee jaar terugverdiend. In het algemeen kun je zeggen: de verschillen in milieubelasting tussen isolatiematerialen onderling zijn erg klein vergeleken met de milieuwinst van het isoleren. Alleen schapenwol en gespoten PUR als vloerisolatie met HFK's als blaasmiddel zijn op milieugronden afraders.

Tips over isolatiematerialen

• 1 Kies voor een hoge isolatiewaarde: minstens Rc = 3,5 voor de vloer en Rc = 6 voor het dak. Als je nu isoleert volgens de standaard voor nieuwe huizen, hoef je de isolatie straks niet opnieuw te laten doen. De extra kosten vallen mee. Ga je voor energieneutraal? Kies dan voor een Rc van 6 tot 10.

• 2 Voor de gevel is bij nieuwbouw een isolatiewaarde van Rc = 4,5 de standaard. Bij bestaande woningen is het vaak lastig en duur om zo ver te gaan. Dan is spouwmuurisolatie een minder isolerend alternatief dat je snel hebt terugverdiend. Extra isolatie aan de binnen- of buitenkant van de muur kan je dan later altijd nog toevoegen.

• 3 Het isolatiemateriaal moet correct aangebracht worden: goed vast en onderdelen moeten goed op elkaar aansluiten. Zo voorkom je luchtlekken en koude plekken, waar je energie verliest en condens- en schimmelvorming kan optreden. Dat is ook belangrijk voor de levensduur. Kies daarom een gecertificeerd isolatiebedrijf. Dat vind je via wij-isoleren.nl. Als je zelf aan de slag gaat: volg de kluswijzers en gebruiksaanwijzing nauwkeurig.

• 4 Vermijd gespoten PUR voor vloerisolatie met HFK’s als blaasmiddel en schapenwol. Beide materialen zijn beduidend slechter voor het milieu dan alle andere materialen. Bij gespoten PUR voor vloerisolatie zijn HFO’s of water als blaasmiddel veel minder milieubelastend dan HFK’s.

• 5 Bevestig isolatiematerialen liever niet met lijm of als vastklevend schuim. Dat bemoeilijkt later bij een eventuele sloop de recycling van de materialen.

Hoe kies je een isolatiemateriaal?

Een keuze begint met de vraag welk isolatiemateriaal geschikt is voor de toepassing en de kenmerken van je woning. Ga je je dak, je gevel of je vloer isoleren? Heb je bijvoorbeeld een betonnen vloer of een houten vloer? Is je kruipruimte vochtig en moet het materiaal daar tegen kunnen? Wil je op het plat dak kunnen lopen en moet het materiaal drukvast zijn? Heb je maar weinig ruimte en wil je dun materiaal dat toch goed isoleert? Afhankelijk van de toepassing als vloerisolatie, bodemisolatie, dakisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie aan de buitenkant of gevelisolatie aan de binnenkant vallen opties af.

Vervolgens kun je naar de milieubelasting kijken. Ieder materiaal heeft zijn eigen voor- en nadelen wat betreft broeikasgasuitstoot, landgebruik, vermesting, verzuring, en gifstoffen. Kijkend naar al deze punten gedurende de gehele levensduur is de algemene milieuvoorkeursvolgorde van isolatiematerialen:

1. Iets beter dan gemiddeld: steenwol, glaswol, gerecycled katoen, EPS, biofoam en thermosheets en thermoskussens van warmte reflecterende folie.

2. Gemiddeld: XPS, PIR, PUR (zonder HFK’s*), resolschuim (PF), cellulose, cellenbeton en houtvezelisolatieplaten en -dekens.

3. Iets minder dan gemiddeld: Vlasplaten en -dekens, kurkplaten, cellulair glas.

4. Afraders: gespoten PUR voor vloerisolatie met HFK’s als blaasmiddel en schapenwol.

* PUR-platen bevatten geen HFK's. Er bestaat ook gespoten PUR voor vloerisolatie met (minder klimaatbelastende) HFO's of water in plaats van HFK's als blaasmiddel.

Deze voorkeursvolgorde is niet absoluut.

De voorkeursvolgorde verschilt per toepassing, per constructie en zelfs per fabrikant. Om die reden is het belangrijker om te letten op een hoge isolatiewaarde die lang behouden blijft door een goede wijze van aanbrengen. Kies daarom voor een gecertificeerd na-isolatiebedrijf als je de klus laat uitvoeren of volg de aanwijzingen van de leverancier van het isolatiemateriaal op als je zelf aan de slag gaat.

De verwachte levensduur van de meeste isolatiematerialen is bij correcte toepassing 75 tot 100 jaar. Alleen cellulose (20 à 30 jaar) en vlasplaten (30 à 40 jaar) moeten doorgaans eerder vervangen worden.

Afraders: PUR met HFK’s en schapenwol

Afrader: gespoten PUR met HFK’s als blaasmiddel Vloerisolatie met gespoten polyurethaan (PUR) met HFK’s als blaasmiddel is vanuit milieuoogpunt een afrader. De gebruikte HFK's zijn zeer krachtige broeikasgassen, tussen de 800 en 3200 keer sterker dan CO2. Daarom worden deze HFK’s voor gespoten vloerisolatie per 2023 verboden. Het duurt gemiddeld 16 jaar tot het broeikaseffect van PUR-vloerisolatie met HFK’s is goedgemaakt door de CO2-besparing van lager energieverbruik in huis.

Producenten en isolatiebedrijven hebben alternatieven ontwikkeld: gespoten PUR-schuim met HFO’s als blaasmiddel of water als blaasmiddel. HFO’s zijn ook fluorkoolwaterstoffen, maar zonder krachtig broeikaseffect. De klimaatbelasting van PUR-vloerisolatie met HFO’s is laag, vergelijkbaar met andere materialen voor vloerisolatie. Dit alternatief is nu nog beperkt beschikbaar, maar dat gaat veranderen. De branche streeft er naar om alle blaasmiddelen met HFK’s per 2020 te vervangen door HFO’s en andere blaasmiddelen.

Afrader: schapenwol

Schapenwol zorgt als isolatiemateriaal voor beduidend meer milieubelasting dan andere opties. De uitstoot van broeikasgassen is 20 keer zo hoog als die van steen- of glaswol en 4 keer zo hoog als die van kunststoffen. In de schapenvacht wordt veel gif gebruikt tegen ongedierte. Over de hele levenscyclus heeft schapenwol een veel slechter milieuprofiel dan de andere materialen. Om het milieuprofiel te berekenen worden de milieueffecten van het houden van een schaap verdeeld over de wol en het vlees: twee derde wordt toegerekend aan de wol, een derde aan het vlees.

Kan ik subsidie krijgen voor de isolatie van mijn huis?

Heeft u een koopwoning waarin u zelf woont? Dan kan de Vereniging van Eigenaren subsidie aanvragen voor de isolatie van de woningen. Van de kosten kunt u ongeveer tot 20% terugkrijgen. De subsidie moet u aanvragen voordat u de werkzaamheden laat uitvoeren.

Subsidie voor particulieren op

Eigenaren-bewoners van een woning konden tot eind april 2017 deze subsidie ook aanvragen. Voor deze groep is de subsidie op.

Subsidie isolatie woningen VVE

Verenigingen van Eigenaren kunnen subsidie krijgen voor de isolatie van een gebouw met koopwoningen. Een VvE moet dan minstens 2 soorten isolatie toepassen in het gebouw. De subsidie is dan ongeveer 20% van de kosten.

Daarnaast kunnen VvE's subsidie aanvragen voor:

• energieadvies: bijvoorbeeld over de beste aanpak voor isolatie;
• opstellen van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan.

VvE's krijgen een bonus als ze hun gebouw extra isoleren. Per appartement € 4.000 bovenop de subsidie van ongeveer 20%.

Subsidie voor isolatie aanvragen

Wilt u als particulier of VVE subsidie voor isolatie aanvragen? Dan kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Energiebespaarlening

Wilt u isoleren maar heeft u geen spaargeld of wilt u dat achter de hand houden? Met de Energiebespaarlening is het mogelijk om boetevrij en tegen een lage rente geld te lenen voor energiebesparende investeringen. De besparing op energiekosten kan genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Dit hangt af van de isolatiemaatregel die u kiest en hoeveel energie u verbruikt.

Energiebesparing krijgt te weinig aandacht en daarbinnen is vloerisolatie nog steeds het ondergeschoven kindje.

Binnen het ondergewaardeerde segment vloerisolatie komt TONZON vloerisolatie er weer het slechtste van af. Door het ontbreken van een lobby organisatie moest de heer Willemsen in Den Haag zelf zijn nek uit steken om te voorkomen dat het belang van goede vloerisolatie en het brood van de bedrijven die daarmee hun brood verdienen in de nieuwe "Subsidieregeling Energiebesparing Eigenhuis". niet te veel terrein zouden verliezen. Het resultaat zie je in onderstaande tabel.

Energiebesparende maatregel Minimum isolatiewaarde Subsidie Gas besparing Plus of min
TONZON Vloerisolatie Rd = 3,5 € 5 8 m³ ± 2 m³
Vloerisolatie Rd = 3,5 € 5 4 m??³ ± 1,5 m³
Bodemisolatie Rd = 3,5 € 4 0 m³ ± 1 m³

De onderwaardering van TONZON is eigenlijk vreemd. Met TONZON Vloerisolatie, radiatorfolie en bandagefolie/WTW-folie kunnen we de complete doelstelling van het energieakkoord evenaren, maar helaas is er in Nederland maar weinig ruimte voor echte vernieuwingen. We moeten het opnemen tegen ‘erkende’ bedrijven die contrproductief zijn voor het klimaat.

“erkende bedrijven” zijn soms helemaal niet te vertrouwen. Ik denk dan aan zogenaamde kruipruimte specialisten die de merknaam Tonzon® misbruikten om klanten te lokken. “erkende” en “gecertificeerde” purspuiters die tot het allerlaatst zijn doorgegaan met het gebruik van CFK-gas, nadat er allang geen spuitbusfabrikant meer te vinden was die nog CFK-gas gebruikte.

Op de man af zijn de ondernemers destijds gevraagd waarom hij nog steeds CFK-gas gebruikte, het protocol van Montreal was toch duidelijk genoeg? Zijn antwoord was “Het is hier nog niet verboden”.
Toen CFK wel verboden werd, steeg de branche over op een “milieuvriendelijk” gas.
Dit is HFK dat weliswaar de ozonlaag niet aantast maar wel een zeer sterk broeikasgas is. Daarom is het in verschillende Europese landen al verboden maar in Nederland nog niet. Bij het spuiten van een laag pur met Rd=3,8 is zoveel HFK nodig, dat de klimaatbalans negatief uitvalt. De besparing op de CO2-uitstoot is onvoldoende om de schade door het HFK te compenseren.

Wie mag/moet dit aan de kaak stellen nu gemeenschapsgeld dat bedoeld is om nog iets van het klimaat te redden contraproductief wordt gebruikt?

De pur-industrie lobbyt in Den Haag om in de voorlichting gedaan te krijgen dat purschuim nu een onschuldig middel is dat geen risico’s meer met zich meebrengt terwijl er onlangs opnieuw een ernstig ongeval is geweest ondanks de aangescherpte protocollen. Zo ernstig dat een Energiewinkel gestopt is met het adviseren van purschuim omdat ze dit niet nog eens willen meemaken.

Wie mag/moet hier iets mee doen?

En de consument doet er goed aan om de “erkende” bodemisolatiebedrijven ook niet te vertrouwen. Nu de inhoud van de Subsidieregeling Energiebesparing Eigenhuis. bekend is, zullen ze de consument vertellen dat bodemisolatie maar iets minder bespaart dan echte vloerisolatie. Wanneer ze een beetje meer doen dan het vereiste minimum dan is de besparing hetzelfde en zijn ze na aftrek van de subsidie toch voordeliger uit dan met echt vloerisolatie omdat die veel duurder is.

Wie moet/mag hier iets tegen doen?

Algemene voorwaarden maatregelen particuliere woningeigenaren

• Per woning ontvangt u eenmalig subsidie.
• U voert de maatregelen pas uit nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend.

Volgens de ambtenaar die de regeling heeft opgesteld.

Het volgende werd gemaild:
U vroeg of de maatregelen pas mogen worden aangebracht als de subsidie is verstrekt.

Ik heb het opgezocht. Dit is niet het geval.
De maatregelen mogen na de datum van indiening van de subsidieaanvraag worden uitgevoerd. Het is dus niet nodig te wachten tot de subsidie is verleend.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het isoleren van uw huis en/of bedrijfspand, dan kunnen wij u hierin vakkundig adviseren.Informatie aanvragen.

Hoofdpunten

RidgeBlade ook voor Nederland een goed alternatief!
Helaas nog niet beschikbaar voor Nederland.

Meer informatie RidgeBlade.

Meer Met Minder Douglas carpot/kapschuur Ecodak Douglas-bloembak1 Douglas tafelblad