Aannemersbedrijf G. Kranenbarg

Kwaliteit in bouwen en beveiliging

Aardwarmte, een onuitputtelijke energiebron

Geocollect-k

Veel mensen beseffen niet dat ze dagelijks op een bijzondere bodem lopen waaronder een onuitputtelijke en toegankelijke energiebron ligt opgeslagen, namelijk aardwarmte.
Dankzij temperatuurverschillen tussen het aardoppervlak en de dieper gelegen warmtereservoirs is energie uit de grond op te wekken. Aardwarmte (ook wel geothermische energie genoemd) leent zich uitstekend voor stroomopwekking of kan direct gebruikt worden om te verwarmen of koelen.
Geothermische energieopwekking is zeer duurzaam, want u benut de altijd aanwezige energie van de aarde. De pomp die hiervoor wordt gebruikt, heeft een laag energiegebruik in verhouding met de levering.

5 redenen om nu over te gaan op GeoCollect-bodemenergieopwekking.

1 Overal en altijd beschikbaar (ongeacht het seizoen).
2 Geschikt voor verwarmen en koelen.
3 Onuitputtelijke energiebron.
4 Geen vervuiling voor het milieu.
5 Voordelig in gebruik.

De voordelen van geothermische energie .

Omdat er geen verbranding en dus geen uitstoot plaatsvindt, behoort geothermische energieopwekking tot de schoonste variant die aanzienlijk helpt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Tegelijkertijd bent u volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Zo kunt u een waardevolle bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu en uw huishoudbudget.
Aardwarmte is een extreem milieuvriendelijke en energiebesparende bron van energie. De warmte van de aarde wordt gebruikt voor uw warmwatervoorziening en voor een comfortabel binnenklimaat. Kort gezegd: koelen in de zomer en verwarmen in de winter met uw eigen grond.

Absorber und Fittinge

GeoCollect absorptiesysteem, de energiecentrale onder uw oprit of tuin .

Geothermische energie ligt onder het aardoppervlak en wordt door de zon tot een diepte van circa 10 meter wordt opgeslagen. Het GeoCollect Absorptie systeem genereert energie van kristallisatiewarmte en van percolatiewater. Hierdoor ontstaat een kleine eeuwigdurende energiecentrale die functioneert op slechts 1 à 2 meter onder de grond. Het GeoCollect systeem is zeer gemakkelijk te installeren zonder diepteboring en zeer geschikt voor energie gerelateerde renovaties van kantorencomplexen, industrie, oudbouw en nieuwbouw.

Energieveilig en efficiënt gewonnen.

Omdat het GeoCollect absorptie systeem verticaal wordt geïntroduceerd in 1,5 meter diepe sleuven, kan het zijn kracht ontlenen uit een grote kubieke massa en heeft het maar een fractie van het landoppervlak nodig ten opzichte van buis gebaseerde systemen. Normaal woonhuis plusminus 35 m2 oppervlakte. Het GeoCollect-absorptiesysteem is vergeleken met diepteboringen goedkoop, gemakkelijk te monteren en er is geen speciale vergunning vereist om te installeren. Wilt u meer informatie over energieopwekking uit aardwarmte Laat het ons weten.

verdeelkast

Ontwerp op maat voor energie uit aardwarmte.

Samen met onze partners adviseren, ontwerpen en leveren wij op maat een toekomstgerichte, efficiënte en duurzame aardwarmte-installatie die is afgestemd op uw behoeften.
Wij zorgen voor een optimale integratie met de volgende systeemcomponenten:
1 Geothermische verwarming (verwarmen met aardwarmte).
2 Opwarming tapwater met aardwarmte.
3 Extra koeling in de zomer (vrijwel geen energie nodig).
4 Optimalisatie met eigen elektriciteitopwekking met PV-panelen en opslag warm water in buffervat.
5 Eventuele integratie van thermische zonne-energie, PV-afvalwarmte of andere warmtebronnen.
6 Voorverwarming van de inlaatlucht voor warmtepomp in de winter; Koeling van de inlaatlucht in de zomer.

Hoofdpunten

RidgeBlade ook voor Nederland een goed alternatief!
Helaas nog niet beschikbaar voor Nederland.

Meer informatie RidgeBlade.

Meer Met Minder Douglas carpot/kapschuur Ecodak Douglas-bloembak1 Douglas tafelblad Douglas launchbank