Aannemersbedrijf G. Kranenbarg

Kwaliteit in bouwen en beveiliging

Kies bewust, kies voor “groen” bouwen

Misverstanden over milieumaatregelingen

Wij willen hier uitleggen waarom de partijen tijdens de verkiezing wel roepen dat we van het gas af gaan binnen afzienbare tijd en energieneutraal zullen zijn, maar ben ervan overtuigd dat ze zich op de verkeerde rapporten baseren.

Wanneer je dieper op deze onderwerpen ingaat dan zie je dat het een papieren werkelijkheid is. De maatregelingen die zij voor ogen hebben werken vernietigend op de natuur en milieu elders op aarde.

Lubach verteld in Lubach op zondag op een begrijpelijke manier wat al jaren bekend is bij de mensen die zich intensief bezighouden met de verduurzaming.
Net zoals het een farce in de traditionele agrarische sector dat bedrijven het goed doen met hun fosfaat en dergelijke ja op papier klopt het maar niet in werkelijkheid er is een levendige handel in fosfaatrechten.
Maar ook CO2 rechten en noem maar op, dus denken dergelijke ondernemingen dat ze niets hoeven te doen want ze voldoen aan alle papieren regelgevingen. Wanneer je om je heen kijkt dan zegt de werkelijkheid toch heel wat anders.
Groene stroom Zo 4 feb 21:55 • VPRO • 27 min


Ik wil nog weer eens de aandacht vragen voor het feit dat de keuzes om milieuvriendelijker en gasloos te zijn veel bewuster moeten worden gekozen dan tot nu toe gebeurt.

De rapporten hieronder tonen weer aan dat we het hier denken onder controle te hebben maar over de landgrenzen elders in de wereld de negatieve gevolgen voelen van onze keuzes. De rapporten zijn vanavond 16 mei 2018 bij het NOS journaal bekendgemaakt.


Wat jij hier koopt, heeft wereldwijd effect op het milieu.
Het gaat heel goed met ons, maar er is een belangrijke kanttekening.
CBS presenteert voor het eerst cijfers over kwaliteit van leven.

Lees meer over deze onderwerpen in Eindversie Monitor Brede welvaart 2018.

Miljoenen Nederlanders krijgen last van geluid warmtepomp

Meer lezen over geluidsproblemen warmtepomp

Mijnbouw in de diepzee: een nieuwe aanslag op de natuur?

Door onze paniekvraag om milieuvriendelijk en energie neutraal te zijn zie je nu al ontwikkelingen die vele malen schadelijker zijn voor ons mens en milieu dan de vertraagde energie neutraliteit.

De mineralen en grondstoffen die we voor onze energie neutraliteit nodig hebben kunnen niet meer op land gedolven worden. Dus gaat men nu naar de basis van ons bestaan en vernietigt men de diepzee door daar mijnbouw te gaan exploreren.

 • Mijnbouw in de diepzee een nieuwe aanslag op de natuur - artikel van 28 februari 2016
 • ecologische-risico's diepzeemijnbouw onderzocht
 • Schatten in de diepzee - artikel van vr. 29 mei. 2015
 • Eerste goudmijn in diepzee zeeleven - artikel van 08 augustus 2012
 • The international forum for deep sea mining professionals -2018
 • Onlangs was er toevallig een programma op de televisie waar men in belichte waar al onze grondstoffen vandaan moeten komen om aan onze roep te voldoen om energie neutraal te zijn..
  Het blijkt dat er heel veel hoogwaardige metalen in verwerkt worden. Maar dat we op dit moment op geen enkele manier aan die vraag kunnen voldoen met de huidige mijnbouw
  Dat was voor de maatschappij geen enkel probleem want de oplossing was al gebouwd een schip geschikt voor diepzeemining want de zeebodem bevat voldoende mineralen om aan onze schreeuw om grondstoffen te kunnen voldoen.

  Als je nu weet dat China de grootste mijnen heeft waar al deze hoogwaardige mineralen worden gewonnen. Moet je eens naar onderstaand filmpje kijken waarin de presentator laat zien wat de desastreuse gevolgen zijn van grootschalige mijnbouw in het Chinese gedeelte van Mongolië.

  Door het hart van China aflevering 1, Mijnen en woestijnen 14 januari 2018 Grootschalige mijnbouw in het Chinese gedeelte van Mongolië met desastreuse gevolgen.

  Wanneer je de desastreuse en vernietigende invloed van grootschalige mijnbouw op het vasteland in het Chinese gedeelte van Mongolië ziet kun je wel voorstellen hoe desastreus en vernietigend de diepzeemining voor onze wereldzeeën zijn.


  De uitspraak we gaan van het gas af.

  Dit is voor de nieuwbouw heel goed realiseerbaar omdat dit in het ontwerp en bouw kan worden meegenomen.
  Maar neem dan wel een liggende bron en geen bron die de diepte ingaat.
  Waarom leest u hier

  Maar voor het grootste arsenaal aan woningen is het nog niet realiseerbaar. Dit omdat de huidige technieken allemaal gebaseerd zijn op nieuwbouw.
  Nadelig effect is dat er al veel meldingen van geluidsoverlast door warmtepompen zijn.

  In de toekomst is het wel realiseerbaar om totaal gasloos te zijn maar op dit moment zijn de producten niet of onvoldoende aanwezig.
  Enkele jaren geleden waren de producten er wel maar door de traagheid van de politieke beleidsmakers zijn de producten weer van de markt gehaald omdat er geen vraag naar was.

  NieuwbouwMeer lezen


  GeoTherm -hybride is op dit moment ongeveer de enige die zonder ventilatiesystemen functioneert. Plus dat je voor een gasloze installatie vanaf een 15.000 euro moet investeren.

  Bestaande bouwMeer lezen

  Er zijn nog tal van andere conflicterende maatregelingen die nu willens en wetens worden doorgedrukt door angst te zaaien. Er zijn talloze maatregelingen welke nu genomen worden maar die negatief voor mens en milieu zijn. Je moet altijd naar het hele proces kijken en alle aspecten meenemen in de beslissing.

  Hieronder kun je nog weer eens lezen waar de knelpunten zijn om gasloos te worden. Dit artikel verscheen toevallig 28 maart 2018 op de website van Nu.nl nadat ik al uitgelegd had dat het nog niet realiseerbaar is wat er geroepen wordt. Met onderstaande artikel word mijn meningen en uitspraken bevestigd.

  Gerrit Kranenbarg

  Brede coalitie wil over drie jaar af van klassieke cv-ketel

  Gepubliceerd: 28 maart 2018 07:47 Laatste update: 28 maart 2018 09:30 Bron Nu.nl - Economie -Wonen

  Een coalitie van partijen uit verschillende branches wil de klassieke cv-ketel uitfaseren binnen drie jaar. In 2021 moet een cv-ketel, die relatief inefficiënt gas omzet in warmte, alleen nog mogelijk zijn in combinatie met een duurzame oplossing zoals een warmtepomp of een hybride ketel.
  Hiervoor pleiten brancheorganisatie Uneto-VNI, fabrikanten van cv-ketels, milieuorganisaties en een deel van de energiesector.

  De partijen presenteren woensdag 29 maart 2018 een manifest over het plan aan de Tweede Kamer en Diederik Samsom, die is aangesteld als onderhandelaar voor het Klimaat- en Energieakkoord. Het streven is om huizen te verduurzamen. In Nederland zijn jaarlijks circa 350.000 cv-ketels aan vervanging toe. Er hangt wel een hoger prijskaartjes aan dit plan. Een warmtepomp en een hybride ketel zijn enkele duizenden euro's duurder dan een cv-ketel. Om het betaalbaar te houden, wordt een speciale gebouw-gebonden financiering voorgesteld. De woningeigenaar betaalt zo via een servicecontract een vast bedrag per maand voor de installaties. Bij de verkoop van de woning gaat het contract over naar de nieuwe eigenaar.

  Hybride systemen.

  Uneto-VNI ziet vooral kansen in hybride systemen. "Als woningen straks grotendeels hun eigen, duurzame energie opwekken is de cv-ketel als onderdeel van een hybride systeem alleen nog nodig om piekbelasting op te vangen, zoals bij strenge vorst en op momenten dat er geen groene stroom beschikbaar is", aldus Doekele Terpstra, voorzitter van de installateurskoepel.
  Mogelijk knelpunt kan het tekort aan geschoolde technici zijn. Ook moet de hybride warmtepomp verbeterd worden als het gaat om het geluidsniveau, de netbelasting en hoeveel ruimte de pomp inneemt.
  Veel van de betrokken partijen nemen ook deel aan het Klimaat- en Energieakkoord. De komende maanden worden afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot met 49 tot 55 procent te verlagen. "Het stellen van een verplichtende maatregel zoals een rendementseis, is nodig om sneller om te schakelen naar duurzame energie", zegt Anna Schoemakers, directeur van Greenpeace.

  Natuurlijk is het mogelijk om energie neutrale stadium te bereiken. Maar niet iedereen heeft 200 m2 dak voor zonnepanelen en de mogelijkheid om warmtepompen uit te proberen. Buiten het feit dat je ook de financiën moet hebben voor de meerderheid is dit niet reëel.

  Natuurlijk is het mogelijk maar 200 m2 dak?

   

  Negatieve effecten gespoten vloerisolatie met HFK's

  De partijen streven naar een energie neutrale en klimaatbestendige gemeente in 2025. Het beschermen van de gezondheid. Etc. etc. Omdat dit een belangrijk onderwerp is van de partijen vraag ik graag uw aandacht voor de artikelen die in het pdf-document zijn beschreven.
  Negatief effect met spuitpur door de HFK's
  Ik heb dit onderwerp als eens eerder onder uw aandacht gebracht. Wanneer de hierin beschreven Milieueffecten van vloerisolatie met gespoten Purschuim worden meegeteld dan kun je concluderen dat de klimaatdoelstelling bij lange na niet wordt gerealiseerd.
  De laatste jaren zijn het merendeel van de vloeren met schuim met HFK’s als blaasmiddel gespoten.
  Want 16 jaar tellen vanaf het moment van aanbrengen voor positief effect kom ik al gauw uit op minimaal 2030. Aangezien de Gemeente Doetinchem in 2025 een energie neutrale gemeente wil zijn zullen zij dit ook bij lange na niet bereiken. Bijkomend effect is dat de komende 6 jaar van overheidswege de HFK’s niet verboden gaat worden dus 2023 plus 16 jaar kom ik aan 2039.
  Een ander negatief effect zijn de gezondheidsrisico's voor de mensen wanneer er mengfouten worden gemaakt. Hier zijn al verschillende voorbeelden van te vinden op de site Pur slachtoffers Site van Pur slachtoffers.


  Bespaart vloerverwarming wel energie?

  Dit is een voorbeeld dat de papieren werkelijkheid en de realiteit in de praktijk grote verschillen hebben.

  We moeten zo snel mogelijk toe naar een duurzame vorm van woningverwarming. Vloerverwarming wordt nu nog gepropageerd als een energiezuinige vorm van verwarmen. Het wordt positief gewaardeerd bij de bepaling van de Energie-index en de EPC.

  Er zijn echter ernstige twijfels of dit wel klopt.
  Nieuwe woningen verbruiken meer gas dan berekend en hebben ze vloerverwarming dan is het verbruik nog hoger.
  Warmtebeelden laten inderdaad zien dat de gebruikte vloerisolatie veel warmte uitstraalt naar de koude grond en de nu ijskoude funderingsmuren. Daarnaast krijgen wij meldingen van mensen die in een bestaande woning vloerverwarming hebben laten aanbrengen en beweren dat het gasverbruik duidelijk omhoog is gegaan. Sommige mensen doen om die reden de vloerverwarming al niet eens meer aan.
  Zijn dit incidenten of is dit structureel? Zijn dit incidenten of is dit structureel? Op deze vraag probeert men met een praktijkonderzoek nu een duidelijk antwoord te krijgen.


  Is luchtdichbouwen wel een verstandige keuze?

  Willens en wetens wordt nu geëist dat er luchtdicht gebouwd moet worden om zo effectief mogelijk met de energie om te gaan.
  Maar is dit wel verstandig. Je creëert een kunstmatige omgeving die zogenaamd gezuiverd wordt door de filters van je ventilatie/airco systeem en die omgeving breng je veel tijd door.
  Er zijn al veel berichten naar buiten gekomen dat het helemaal niet goed voor de mensen is om hele dagen te moeten werken en wonen in een dergelijke omgeving.
  Dus zijn er al veel gebouwen waar de natuurlijke ventilatie weer is aangebracht, omdat er veel ziekteverzuim was en er nieuwe ziektes kwamen als gevolg van de kunstmatige omgeving.
  Een ander zeer negatief effect van de kunstmatige omgeving is dat je geen weerstand meer opbouwt tegen de invloeden van buiten. Dus in wezen maak je de mensen zwakker inplaats van sterker.

  Nog een voorbeeld om niet luchtdicht te bouwen doordat de papieren werkelijkheid ver verwijderd is van de realiteit.

  Slechte luchtkwaliteit bij veel nieuwe scholen 26 maart 2018 26 maart 2018

  Hoofdpijn en misselijkheid, ramen die niet open kunnen en een sauna in de zomer of juist een vrieskist in de winter: één op de zes scholen is zo slecht geventileerd, dat er gezondheidsproblemen door ontstaan. Klaas den Tek van Reporter Radio onderzocht de luchtkwaliteit en noemt het een groot probleem.
  Een te hoge CO2-concentratie heeft namelijk gevolgen voor de leerprestaties van scholieren. Sinds 2008 verschijnen er al alarmerende rapporten over de luchtventilatie op scholen. Hoewel er eerder 165 miljoen euro beschikbaar werd gesteld om het probleem op te lossen, hebben schoolbesturen en gemeenten vaak niet de kennis in huis om het juiste systeem aan te schaffen, aldus Den Tek.

  Het betreft - opvallend genoeg - vooral nieuwbouwscholen, met goed geïsoleerde lokalen. "Kinderen zitten echt in de hokken opgesloten", aldus de journalist. Soms zijn scholen wel uitgerust met een goed ventilatiesysteem, maar die staan vaak uit. "Scholen vinden het te lawaaiig of de energierekening te hoog."

  Over bovenstaande onderwerpen kunt u meer lezen in het dowloadbare pdf formulier ”Misverstanden over milieumaatregelingen” PDF formulier ”Misverstanden over milieumaatregelingen.”

  Lees meer op de volgende site waar heel veel onderwerpen aan bod komen.
  Hier vind u informatie over zoutwaterbaterijen, milieuvriendelijke bouwproducten etc.

  Auteur Gerrit Kranenbarg.

  Hoofdpunten

  RidgeBlade ook voor Nederland een goed alternatief!
  Helaas nog niet beschikbaar voor Nederland.

  Meer informatie RidgeBlade.

  Meer Met Minder Douglas carpot/kapschuur Ecodak Douglas-bloembak1 Douglas tafelblad Douglas launchbank